NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı
NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı
NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı, 901. Hava Aracı Ana Depo ve Fabrika Komutanlığı

Projenin İsmi: NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı, 901. Hava Aracı Ana Depo ve Fabrika Komutanlığı

İşverenin Adı: T.C. Milli Savunma Bakanlığı

Yapılan İşin Tanımı: Gövde Hangarı İnşaatı ve Tesisatı, Malzeme Temin, Montaj ve Teslimi

Projenin Yeri: Ankara

Başlangıç Tarihi: Mayıs 2001

Tamamlanacağı Tarih: Temmuz 2002

webolizma